Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010-2019)

15. 6. 2010 15