Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije in okoljsko poročilo

28. 5. 2009 30