Podaljšanje roka za predložitev prijav na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanje otrok (občanov) v letu 2008

19. 2. 2008 32