Zadnji dan za znižanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po suši

14. 8. 2006 22