Prijava škode po suši v kmetijstvu v občini Vipava

8. 8. 2006 26