Prednostna lista upravičencev za najem neprofitnih stanovanj v "Vrhpoljskem bloku" v Vipavi

15. 9. 2004 33