Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor RS jeseni 2004

16. 7. 2004 11