Lokacijska informacija (Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča)

Stroški v postopku